Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Asiakasrekisteri 

 

Henkilötietolaki (523/99)10§ ja EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

 

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sarin juhla- ja siivouspalvelu

Osoite: Kumputie 4, 16600, Järvelä

Y-tunnus: 2190047-0

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Sari Saarinen

Puhelin: 040 7012 712

Sähköposti: sari(at)juhlajasiivous.fi

3. Rekisterin nimi

Sarin juhla- ja siivouspalvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi sekä laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

·      yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)

        henkilön itsensä ja nimeämänsä edustajan osalta

·       henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

·       asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolelle.

Tietoja saatetaan luovuttaa kumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun).

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen sari@juhlajasiivous.fi tai kirjeitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään järjestelmään, joka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.