Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

OMAVALVONTASUUNNITELMA

                       

 19.2.2019

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Yksityinen elinkeinoharjoittaja

Sarin juhla- ja siivouspalvelu

Y-tunnus 2190047-0

 

p. 0407012712

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Sarin juhla- ja siivouspalvelu tarjoaa;

- kotisiivousta, myös ikkunan- ja saunanpesut. Siivouksessa käytetään yrittäjän siivousvälineitä ja –aineita.

Yhdessä asiakkaan /omaisen kanssa kartoitetaan siivouksen tarve, joka kirjataan ylös. Siivouksesta tehdään aina kirjallinen sopimus ja jos yrittäjälle luovutetaan asiakkaan avain, tehdään siitäkin erillinen sopimus.

-asiointipalvelut, esim. kaupassakäynnit

-pitopalvelu: pienten ja suurten juhlien järjestämisapua, tarjottavien suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa,  palveluista laaditaan aina kirjallinen sopimus.

 

Yritys on perustettu tuottamaan palveluita, jotka helpottavat ihmisten arkea ja juhlaa. Asiakkaan kunnioitus, arvostus ja luottamus ovat niitä asioita, joista työ saa merkityksen. Työssä toteutetaan aina asiakaslähtöistä toimintatapaa. 

Työt toteutetaan sopimuksen mukaan niin ,että hyviä toimintaperiaatteita noudatetaan ja kunnioitetaan, ottaen huomioon myös kiireettömyyden ja omatoimisuuden tukemisen.

 

3  TOIMINTATAPA ASIAKASSUHTEEN ALKAESSA

Tehdään kirjallinen sopimus (asiakas/omainen), johon kirjataan kaikki suoritettavat tehtävät, sovittu aika ja hinta. Sopimus tehdään aina kahtena kappaleena ja päivitetään tarvittaessa. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ilman, että hänelle koituu siitä kuluja. Työ toteutetaan pääasiassa asiakkaan kotona.

4 RISKIEN TUNNISTAMINEN SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Riskien ennakointi ja suunnitelmallisuus:

-Tärkeää mikrobien leviämisen ehkäisyssä on aseptinen toimintatapa eli ensimmäiseksi siivotaan puhtaimmat kohteet ja alueet ylhäältä alaspäin.

-puhtaat työvälineet, kädet ja suojakäsineet

-jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään arviokäynti, jossa käydään läpi koti/siivouspalvelun tavoitteet, asiakkaan toiveet, asiakkaan kunto sekä tehdään kirjallinen palvelusopimus. Muutoksista tiedotetaan aina henkilökohtaisesti.

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

-aina kirjallinen sopimus

-sovittaessa asiakkaan luona vihko, johon kirjataan käynnit

-asiakkaan dokumentit (rekisteriseloste)

-jos asiakas /omainen kokee ettei palvelu ole toteutunut toivotulla tavalla, toivon hänen ottavan välittömästi yhteyttä, jotta voimme käydä asian läpi ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.